График – 2023 година

Лекциите се провеждат всеки работен понеделник от 15:00 ч. в зала Аула на „Майчин дом“, ул. Здраве 2, ет. 2.

 

ЯНУАРИ

Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.

16 Уроци по кърмене.

23 Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

30 Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

ФЕВРУАРИ

Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.

13 Уроци по кърмене.

20 Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

27 Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

МАРТ

Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.

13 Уроци по кърмене.

20 Първи грижи за новороденото бебе, къпане.

27 Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

АПРИЛ

МАЙ

ЮНИ

ЮЛИ

АВГУСТ

СЕПТЕМВРИ

ОКТОМВРИ

НОЕМВРИ

ДЕКЕМВРИ