График – 2023 година

Лекциите се провеждат всеки работен понеделник от 15:00 ч. в зала Аула на „Майчин дом“, ул. Здраве 2, ет. 2.

 

 ДАТА/МЕСЕЦ
ЯНУАРИ
 
 ДАТА/МЕСЕЦ
ФЕВРУАРИ
 
 ДАТА/МЕСЕЦ
МАРТ
9
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
 
6
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
 
6
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
16
Уроци по кърмене.
 
13
Уроци по кърмене.
 
13
Уроци по кърмене.
23
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
 
20
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
 
20
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
30
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.
 
27
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.
 
27
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.

 

 

 ДАТА/МЕСЕЦ
АПРИЛ
 
 ДАТА/МЕСЕЦ
МАЙ
 
 ДАТА/МЕСЕЦ
ЮНИ
3
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
 
15
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.
 
5
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
10
Уроци по кърмене.
 
22
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
 
12
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.
24
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
 
29
Уроци по кърмене.
 
19
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
   
 
   
 
26
Уроци по кърмене.

 

 

ДАТА/МЕСЕЦ
ЮЛИ
 
 
АВГУСТ
 
 
СЕПТЕМВРИ
3
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
 
7
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.
 
4
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.
10
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.
Захранване на бебето.
 
14
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
 
11
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
17
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
 
21
Уроци по кърмене.
 
18
Уроци по кърмене.
24
Уроци по кърмене.
 
28
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
 
27
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
31
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
 
 
 
 
 
 

 

 

  ДАТА/МЕСЕЦ
ОКТОМВРИ
 
  ДАТА/МЕСЕЦ
НОЕМВРИ
 
 ДАТА/МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ
2
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.
 
6
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
 
4
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
9
Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.
 
13
Уроци по кърмене.
 
11
Уроци по кърмене.
16
Уроци по кърмене.
 
20
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
 
18
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
23
Първи грижи за новороденото бебе, къпане.
 
27
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.
 
 
 
30
Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки.