За нас

01

МИСИЯ

Училището за бременни „Майчин дом“ има мисията да създаде добра информационна платформа за всичко, което касае бъдещата майка.

Лекторите отговарят коректно на всички медицински въпроси, касаещи раждане, кърмене, отглеждане на новороденото.

Те имат задачата да запознаят бременните с условията за раждане и престой в болницата.

Нашето училище вече се превърна в еталон за провеждане на психопрофилактика на раждането и промоция на кърменето.

ЛЕКТОРИ

Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането.

Периоди на раждането. Дишане и обезболяване по време на раждането. – ст. акушерка Надежда Христова

Уроци по кърмене – акушерка Тамара Маринова

Първи грижи за новороденото бебе, къпане – акушерка Камелия Спасова

Бебето у дома – подготовка, гимнастика, каляване и разходки – акушерка Камелия Спасова

Захранване на бебето – хранителен терапевт, маг. по хранене Яна Данаилова

 

03

 

ЦЕЛИ

Създаване на социално насочен проект, в аспект утвърждаване на отговорното родителство

Психопрофилактика на раждането

Промоция на кърменето

Правилна информираност за отглеждане на новороденото бебе и малкото дете в рамките на първата година от неговия живот

 

Лекциите се провеждат всеки понеделник и четвъртък от 15 часа в Аулата на „Майчин дом“ – ет. 2.
Може да посетите само една конкретна тема или целия курс на обучение, обхващащ и шестте лекции.
Не е необходимо предварително записване!

Ако имате въпроси преди или след лекциите, може да ги зададете на акушерка Галя Заякова – 02/9172333